Regulamin sklepu ymck.pl

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem ymck.pl, prowadzony jest przez firmę ID TECH z siedzibą w 05-600 Mława, ul. Płocka 52/41

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem ymck.pl, służy do dokonywania zakupów wybranych oryginalnych artykułów do nadruku na kartach plastikowych za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Zakupy w sklepie internetowym ymck.pl mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie reprezentujące podmiot gospodarczy (na każde zamówienie wystawiana jest faktura VAT). Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie ymck.pl, wybór formy płatności i przesłanie zamówienia.
 
2.3. Zamieszczone na stronach sklepu ceny są jedynie zaproszeniem do składania zapytań w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Prezentowany katalog produktów nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a ma jedynie charakter informacyjny.
 
2.4. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefoniczną przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez pracownika sklepu ymck.pl.
 
2.5. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z konsultantem działu obsługi sklepu internetowego ymck.pl.
 
2.6. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.
 
2.7. Sklep internetowy ymck.pl przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w kolejności ich złożenia w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
 
2.8. Firma ID TECH zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy:
a. we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub
b. przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

2.9. Zamówienia w sklepie internetowym ymck.pl są realizowane wyłącznie na terenie Polski. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego ymck.pl obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 
2.10. Ceny podawane w sklepie internetowym ymck.pl są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i nie zawierają podatku VAT. Firma ID TECH zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili potwierdzenia zamówienia przez obsługę sklepu. W przypadku gdy cena podana w potwierdzeniu zamówienia jest różna od ceny znajdującej się w sklepie internetowym klient ma prawo rezygnacji z zamówienia.
 
2.11. Firma ID TECH prowadząca sklep internetowy ymck.pl, wystawia dokument sprzedaży, którym jest faktura VAT.
 
2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 
2.13. Istnieje bezwzględny zakaz dostarczania przez ymck.pl treści o charakterze bezprawnym.

2.14. Nazwy, obrazy graficzne oraz znaki towarowe firm, stanowią zastrzeżone znaki handlowe i są własnością tych firm. Wszystkie nazwy i loga zostały przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i identyfikacyjnych.

2.15. Przedstawione opisy i zdjęcia mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:

a. odbiór osobisty we wskazanym punkcie odbioru (jeśli został zdefiniowany)
b. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3.2. Sklep ymck.pl będzie dążył do rozpatrzenia złożonego zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie ymck.pl, z zastrzeżeniem pkt 2.7
 
3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:

3.3.1. sprawdzeniu przez ymck.pl kompletności wysłanych danych,

3.3.2. skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

3.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar, zaś - w przypadku płatności przelewem - z konta Zamawiającego zostanie przelana odpowiednia kwota, na jaką opiewało zamówienie na konto firmy ID TECH. Towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek firmy ID TECH wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury / rachunku.

3.5. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić ymck.pl telefonicznie kontaktując się z przedstawicielem Biura Obsługi Klienta sklepu internetowego ymck.pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@ymck.pl

3.6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu dostawy określonego w pkt 3.1.a, płatności za zamówione towary może zostać dokonana wyłącznie w formie przedpłaty.
 
3.7. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru we wskazanym punkcie odbioru, jest okazanie dowodu tożsamości oraz podanie numeru zamówienia
 
3.8. Przewidywany czas dostawy i jej koszt został określony na stronie warunków dostaw. Koszty dostaw mogą ulec zmianie wraz ze zmianą cenników operatorów.

3.9. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny ymck.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości dotyczące zamawianych przez niego produktów.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne to może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).
 
4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt na adres sklepu ymck.pl widniejący na fakturze. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 
4.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.
 
4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem.
 
4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.
 
4.6. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 
4.7. Reklamacje wynikające z różnic kolorów i odcieni rzeczywistych w odniesieniu do zdjęć prezentowanych na stronie nie będą uwzględniane. Zdjęcia prezentowane w sklepie są poglądowe i kolory mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych.

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Sklep ymck.pl przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

6. OCHRONA DANYCH

6.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez firmę ID TECH (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
 
6.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.
 
6.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie administrator sklepu internetowego – ymck.pl
 
6.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres administratora sklep@ymck.pl

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

7.1. Firma ID TECH zastrzega sobie prawo do:

a. zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
b. wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego ymck.pl,
c. wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego ymck.pl,
d. przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.


 
7.2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
 
7.3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
 
7.4. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: sklep@ymck.pl
 
7.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.


Koszyk

Brak produktów

Do ustalenia Wysyłka (netto):
0,00 zł Razem (netto):

Zobacz koszyk

Szukaj

Menu

Schowek

Brak produktów

Zobacz schowki

Produkt dodano do koszyka
Ilość:
netto
W koszyku znajduje się: 0 prod. W koszyku znajduje się: 0 prod.
Wysyłka: Do ustalenia
Wartość produktów (netto):
Razem (netto):
Kontynuuj zakupy Idź do koszyka